top of page

Informacja RODO

Wszystkie niezbędne informacje w związku z wejściem w życie rozporządzenia - potocznie nazywanego rozporządzeniem RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informuję, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Paweł Leśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Leśniewski

ul. Struga 25 lok. 4

70-784 Szczecin,

e-mail: adwokat.lesniewski@gmail.com,

tel. +48 505 974 799.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: na podstawie art. 6 ust 1b RODO:

– w celu wykonania zawartej umowy o prowadzenie sprawy/obsługę prawną itp., na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):

– w celu umożliwienia przesyłania dokumentacji związanej ze sprawą na podany adres e-mail na podstawie art. 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy łączącej mnie z Panem/Panią. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.


Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie swoich danych osobowych do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcy danych: Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody. Do Pana/Pani danych osobowych ma dostęp biuro księgowe, z którym współpracuję (tylko w zakresie niezbędnym do rozliczenia podatkowego Kancelarii), informatyczne (tylko w zakresie niezbędnym do wykonania czynności informatycznych) oraz dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny lub mój adres e-mailowy: adwokat.lesniewski@gmail.com,

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację

– w przypadkach, kiedy przetwarzam Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania ode mnie Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonam to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Informacja RODO: About
bottom of page